fbpx

Körkortsprov

Information om kunskapsprovet och körprovet hos Trafikverket

Krav vid bokning av körkortsprov

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du måste ha klarat teoriprovet innan du kan göra körprovet.

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i 4 månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden 4 månader, annars måste båda proven göras om.

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande. 

Har du koll på vad du ska kunna vid körkortsprov för behörighet B?

Vid kunskapsprovet och körprovet för behörighet B (personbil) ska du visa att du har tillräcklig kunskap för att bli en säker förare. Kom väl förberedd och boka ditt prov i god tid!

Kunskapsprovet mäter att du har de kunskaper som krävs för att bli en trafiksäker förare.
Kunskapsprovet innehåller frågor om bland annat:

  1. Fordonskännedom och manövrering
  2. Miljö
  3. Trafiksäkerhet
  4. Trafikregler
  5. Personliga förutsättningar

Under körprovet ska du visa att du kan tillämpa de kunskaperna i praktiken.
De områden som bedöms är:

1. Fordonskännedom

Du ska kunna göra säkerhetskontroll på fordonet och förstå vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska.

2. Manövrering

Du ska kunna styra, växla, gasa och bromsa på ett rutinmässigt sätt. Rutinmässigt sätt innebär att du inte ska behöva tänka på hur du ska göra för att växla, bromsa och styra utan du ska istället kunna koncentrera din uppmärksamhet på att kunna planerera din körning flera steg framåt.

3. Miljö och sparsam körning

Ditt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed miljön. Du ska kunna köra och använda en körteknik på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning. Exempel på detta är att du ska planera din körning långt fram så att du inte behöver stanna i onödan eller att du kör på en onödigt låg växel i längre sträckor.

4. Trafikregler

Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på rätt sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Du ska ha kunskap om de regler som gäller och tillämpa dem så att du får ett samspel med andra trafikanter.

5. Trafiksäkerhet och beteende

Det krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska veta var och hur du ska titta i olika situationer och varför, så att du kan anpassa din körning till det du ser. Du ska förstå vilka risker som kan uppkomma. Du ska kunna förutse och bedöma konsekvenser av olika händelseförlopp. Du ska kunna anpassa din hastighet och placering så att du skapar tillräckliga säkerhetsmarginaler, och kunna samspela med andra trafikanter på ett bra sätt.

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av ditt körprov. Om du gör ett litet misstag som är av liten betydelse för trafiksäkerheten behöver det inte påverka resultatet. (Trafikverket)

Film om körprovet

Provplats För våra elever på Edsbergs Trafikskola

Kunskapsprov, fotografering

Teoriprovet för våra elever görs på Västra järnvägsgatan 7, Postadress: Box 251, 101 25 Stockholm (om du kommer från T-centralen, utgång Klarabergsviadukten, sedan till höger om 7 eleven)
Öppet: måndag klockan 8.00–18.30, tisdag, onsdag och fredag klockan 8.00–16.30, torsdag klockan 9.00–16.30.
Du behöver inte boka tid för fotografering.

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket

Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov. Du kan inte ta med eget foto. Detta gäller även dig som redan har körkort och ska göra prov för ny behörighet. Se till att vara på plats senast en halv timme innan provet för att hinna ta foto.

Körprov B för våra elever, (ingen fotografering)

Kör provet gör precis bredvid oss på Djupdalsvägen 12, 192 51 Sollentuna
Öppet: måndag–fredag klockan 8.00–16.30.

Call Now Button