fbpx

Om Edsbergs Trafikskola

Körkortsutbildning sedan 1980

Om oss

Sedan 1980

Etablerad trafikskola i Sollentuna sedan 1980

Edsbergs Trafikskola grundades i Sollentuna i början av 80-talet. Företaget har gått från att vara en liten verksamhet till att bli en ledande trafikskola med specialistkompetens inom körkort behörighet B. Trafikskolan erbjuder utbildning för körkort behörighet B bestående av introduktionsutbildning, handledarkurser, riskettan och intensivkurser.

Vår vision och mission

Då en trafikskola har en viktig roll i samhället har vi för avsikt att öka vårt positiva bidrag, därför bygger vår verksamhet på god etik och styrning, långsiktiga relationer och engagerade medarbetare som levererar på kundens önskemål och behov. För att försäkra oss om att vi förstår kundens behov och att vi kan förse de med marknadens bästa utbildningen, är vi beroende av talangfulla och kompetenta medarbetare. Vi utformar vår arbetsplats så att våra medarbetare kan prestera sitt bästa. Detta är ett kontinuerligt arbete som bygger på ständiga förbättringar och att vi har starkt motiverade och engagerade medarbetare.

Etiska riktlinjer

 Edsbergs Trafikskolas framgångar på marknaden är beroende av förtroende hos såväl kunder, partners, anställda, ägare och tillsynsmyndigheter. Det är därför av yttersta vikt att hålla en extremt hög etisk och moralisk standard i vårt sätt att bedriva den dagliga verksamheten.

Trafikskolans sätt att arbeta bottnar i en grundläggande människosyn som präglas av förtroende och ömsesidig respekt. Det gäller såväl kunder som anställda. Kunderna står alltid i centrum och långsiktiga kundrelationer är en målsättning.

Lagar och föreskrifter

En grundläggande och självklar regel är att trafikskolan och de anställda följer de lagar och föreskrifter som på olika sätt reglerar verksamheten.

Allmänna råd och skriftliga uttalanden från Transportstyrelsen eller STR ska beaktas och inarbetas i rutiner och instruktioner. Kvalitetsregeln om en sund verksamhet innebär även att förhållningsregler och andra vägledande principer som utvecklats inom branchorganisationen där trafikskolan är medlem samt fast etablerade etiska normer ska följas.

Förhållande till kunderna

God affärssed, konsekvent agerande och rättvis behandling av kunder är en självklarhet inom verksamheten. Kunderna ska behandlas med respekt. Diskriminering får inte förekomma under några omständigheter, varken på grund av kön, etnisk tillhörighet, ras, hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan grund.

Sekretess och integritet

Den som är eller har varit knuten till trafikskolan som anställd eller uppdragstagare får enligt lag inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller uppdraget har fått veta om någon kund. Sekretessen gäller även uppgifter rörande affärsförhållanden och andra förhållanden på trafikskolan. Detta gäller även efter att anställningen eller uppdraget har upphört.

Miljö

Alla anställda ska iaktta trafikskolans miljöpolitik och i sitt dagliga arbete bidra till att verksamheten bedrivs på ett ur miljöhänseende godtagbart sätt.

Uppdragstagare

De etiska riktlinjerna omfattar även konsulter och andra uppdragstagare. Dessa uppdragstagare kan av kunderna uppfattas som representanter för trafikskolan.

Värderingar

Ett företag med väl förankrade och sunda värderingar har större möjlighet att attrahera kompetenta medarbetare och skapa förutsättningar för långa kundrelationer med lojala kunder. Inom Edsbergs Trafikskola utgör våra värdeord kvalitet, engagemang, kundfokus och respekt, en viktig del av vårt dagliga arbete och är referenspunkter för alla våra medarbetares agerande.

Kvalitet

– Vi är ett kvalitetsföretag och tänker totalkvalitet i allt vi levererar
– Vi är professionella och har en passion för kvalitet
– Vi leverar det vi lovar

Engagemang

– Vi är extremt engagerade i allt vi gör

– Det är inte det vi säger som räknas utan det vi gör
– Vi har en uttalad vilja att leda och utveckla människor

Kundfokus

– Vi strävar alltid efter långsiktiga kundrelationer

– Vi har stor passion får vår affär och våra kunder
– Vi tillgodoser alltid våra kunders behov

Respekt

– Vi bibehåller högsta möjliga affärsetik gentemot våra kunder

– Vi behandlar varandra på ett respektfullt sätt i all vår kommunikation
– Vi är prestigelösa och kommunicerar rakt och ärligt

Våra tjänster

Körkort för bil

Vi erbjuder körkortsutbildning för både manuell och automatbil.

LÄS MER

A

Intensivkurs för bil

Med start varje vecka året runt, boka din utbildning redan idag!

LÄS MER

Handledarkurs

Introduktionsutbildning för handledare och elev. På kvällar och helger.

LÄS MER

Recensioner

På Edsbergs Trafikskola löper ständig utveckling som en röd tråd då vi dagligen i våra relationer söker nya vägar till att bli bättre. Vi utvärderar vår verksamhet utifrån vad våra kunder tycker om oss, därför är kundernas synpunkter en starkt bidragande faktor till vår nuvarande- och framtida utveckling.

Rekommendationer

Adress

Edsbergs Trafikskola AB
Hovslagarevägen 37
192 54 Sollentuna

Ring oss

E-post

info@edsbergstrafikskola.se