fbpx

Riskettan Sollentuna

Riskettan

Riskutbildning del 1 för bilkörkort i Sollentuna

Riskettan för bil

Riskettan i Sollentuna för bil körkort

Du måste göra en riskutbildning innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B. Utbildningen består av två delar:

 • Del 1 handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda beteenden.
 • Del 2 handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i den här delen.

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil.

Riskettan för bilkörkort
Riskettan. Riskutbildning del 1. Risk 1

Information om Riskettan i Sollentuna

Vad innehåller Riskettan?

Riskettan berör alkohol, droger samt trötthet och riskbeteende.

Riskettan består av 5 delar:

 • Riskbeteenden
 • Trötthet
 • Droger
 • Alkohol
 • Rattfylleri

Syfte och mål med Riskettan

Riskutbildning del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Kursplan för Riskutbildning del 1

I Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (TSFS 2012:40) kan du läsa mer om riskutbildningens mål.

 

Målet är uppnått när eleven återger:
 • omfattningen av rattfylleriet,
 • de regler som gäller för rattfylleri och trötthet,
 • skillnaderna i olycksstatistiken mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor,
 • hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet, och
 • hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefon, stress, lek etc., och
Målet är uppnått när eleven redogör för:
 • hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på kort och lång sikt,
 • vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad,
 • vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med förare påverkade av alkohol eller andra droger,
 • vilken betydelse sömnen har och hur trötthet kan påverka föraren i samband med körning,
 • hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan,
 • hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning, och
 • hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.
Självvärdering

Målet är uppnått när eleven

 • bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer som kan medföra risker i trafiken, och
 • värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.

Efter genomförd utbildning

Efter utbildningen raporterar vi direkt via e-tjänst till Transportstyrelsen att du har genomgått kursen.

När riskutbildning del 1 och del 2 (halkbanan) är registrerade och giltiga får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskutbildningarna är giltiga i fem år från genomförandedatum.

Kursinformation

Plats?
På Edsbergs Trafikskola, Hovslagagrevägen 37, 192 54 Sollentuna i Stockholm

Kursledare?

Sammi Stridh
Jonas Stridh

Omfattning?
Riskettan sker i grupp vid ett kurstillfälle på 3 timmar exkl. raster.

Pris:
750:- per deltagre

Kursinformation

Adress

Edsbergs Trafikskola AB
Hovslagarevägen 37
192 54 Sollentuna