fbpx

Arbeta hos oss

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång

Trafiklärare

Personal

Jobba med oss på Edsbergs Trafikskola

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Edsbergs Trafikskolas förhållningssätt uppmuntrar medarbetare till utveckling, eget ansvar och engagemang i arbetet.

Vi har ett gemensamt förhållningssätt som handlar om hur vi ser på medarbetaren och hur vi vill bemöta kunden. Vi utgår från att alla medarbetare har en vilja att göra sitt yttersta och tar tillvara de möjligheter som erbjuds för att utveckla sig själva och sin kompetens för att på bästa sätt bidra till verksamhetens utveckling. Vi vill ge våra medarbetare möjlighet att påverka såväl verksamhetens som sin egen framtida utveckling. Det är medarbetarna som gör skillnad och får Edsbergs Trafikskola att växa!

Vår relation till medarbetarna

Edsbergs trafikskola strävar efter att skapa långsiktiga relationer, både till kunder och medarbetare. Vi strävar efter attt vara en bra och attraktiv arbetsplats.

Vi strävar alltid efter att rekrytera öppna och ödmjuka människor med varierande bakgrund. Våra medarbetare ska alltid ha en möjlighet att utvecklas och växa som individer. För oss handlar det ytterst om att skapa en arbetsmiljö som är stimulerande, trygg och som ger utrymme för eget ansvar. Våra anställda och deras kompetens är vår största tillgång.

Alla människors lika värde är en grundprincip. Alla anställda på trafikskolan ska behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och ges samma möjligheter till utveckling.

Jämställdhet och mångfald

Edsbergs Trafikskola erbjuder medarbetare en arbetsplats som stöder mångfald och där skillnaderna mellan de anställda respekteras och uppskattas. All form av diskriminering eller trakasserier tolereras inte.

Jämställdhet och mångfaldsarbetet bygger på trafikskolans grundsyn att varje människa är unik, att alla har lika värde och lika möjlighet till att utvecklas utifrån sina förutsättningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga.

Rekrytering

Våra lediga tjänster

Rekrytering av nya medarbetare är ytterst viktigt för att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och framgång. Därför är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med kompetenta och engagerade personer.

Hittar du ingen tjänst som är av intresse är du alltid välkommen att skicka en spontanansökan till 
info@edsbergstrafikskola.se

Inga lediga tjänster för tillfället.

Adress

Edsbergs Trafikskola AB
Hovslagarevägen 37
192 54 Sollentuna