Riskettan

Riskettan (Riskutbildning del 1) för bil

Riskutbildning del 1 och 2

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar.

 • Riskutbildning Del 1 (Riskettan) handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
 • Riskutbildning Del 2 (Risktvåan) motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i fem år.

Vad innehåller Riskettan?

Riskettan berör alkohol, droger samt trötthet och riskbeteende.

Riskettan består av 5 delar:

 • Riskbeteenden
 • Trötthet
 • Droger
 • Alkohol
 • Rattfylleri
Riskettan i Sollentuna Stockholm

Syfte och mål med Riskettan

Riskutbildning del 1 syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.

Kursplan för Riskutbildning del 1

I Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (TSFS 2012:40) kan du läsa mer om riskutbildningens mål.

Målet är uppnått när eleven återger:
 • omfattningen av rattfylleriet,
 • de regler som gäller för rattfylleri och trötthet,
 • skillnaderna i olycksstatistiken mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor,
 • hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet, och
 • hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefon, stress, lek etc., och
Målet är uppnått när eleven redogör för:
 • hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på kort och lång sikt,
 • vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad,
 • vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med förare påverkade av alkohol eller andra droger,
 • vilken betydelse sömnen har och hur trötthet kan påverka föraren i samband med körning,
 • hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan,
 • hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning, och
 • hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.
Självvärdering

Målet är uppnått när eleven

 • bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer som kan medföra risker i trafiken, och
 • värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.
Vad är Riskettan?

Efter genomförd utbildning

Efter utbildningen raporterar vi direkt via e-tjänst till Transportstyrelsen att du har genomgått kursen.

När riskutbildning del 1 och del 2 (halkbanan) är registrerade och giltiga får du göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket.

Riskutbildningarna är giltiga i fem år från genomförandedatum.

Kursinformation

Plats?
På Edsbergs Trafikskola, Hovslagagrevägen 37, 192 54 Sollentuna i Stockholm

Kursledare?
Nabil Eid

Omfattning?
Riskettan sker i grupp vid ett kurstillfälle på 3 timmar exkl. raster.

Pris:
595:- per deltagre