Coronavirus (COVID-19)

Åtgärder

Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer myndigheternas rekommendationer gällande viruset. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit, och vad du som medlem kan göra.

Ingen i vår personal har besökt områden som av Utrikesdepartementet klassats som särskilda högriskområden för Coronaviruset.

Vi uppmanar våra elever att iakttaga försiktighetsåtgärder generellt enligt de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.
Detta innebär bl.a. extra noga handhygien – tvätta ofta med tvål och vatten.

Vi har ökat städfrekvensen när det gäller frekventa kontaktytor.

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.

Läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Call Now Button